Polityka prywatności

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.     Ochrona prywatnych informacji Użytkowników naszych serwisów internetowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego też dokładamy wszelkich starań żeby Użytkownicy przeglądając nasze strony internetowe mieli poczucie bezpieczeństwa

1.2.     Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny

1.1.      Administratorem danych oraz właścicielem serwisów internetowych mieszczących się pod adresem stron www.sklep.2be3.com.pl oraz www.hurt.2be3.com.pl  jest Firmy Odzieżowa 2be3 Monika Michalik wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającą adres miejsca wykonywania działalności ul. Jaszowiecka 4/5, 02-934 Warszawa oraz adres do korespondencji Pawłowice 49, 08-540 Stężyca, NIP 5213415911 REGON 140848776   

2.      PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1.      Firma Odzieżowa 2be3 Monika Michalik gromadzi informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2.2.      Dane osobowe są gromadzone w celu:

2.2.1.1.    Składania zamówień na platformach sprzedażowych mieszczących się pod adresem www.sklep.2be3.com.pl oraz www.hurt.2be3.com.pl

2.2.1.2.    Rejestracji konta użytkownika na w/w platformach

2.2.1.3.    Wyrażenia zgody po przesyłania newslettera

2.3.      Dane które są niezbędne do rejestracji to adres e-mail, imie, nazwisko

2.4.      Podczas rejestracji klient sam ustala indywidualne hasło dostępowe do swojego konta.

2.5.      Dane które klient musi podać w celu realizacji umowy kupna sprzedaży to poza danymi z punktu 2.3 dane adresowe kod pocztowy, miejscowość, nazwę ulicy, numer budynku, numer mieszkania oraz numer telefonu

2.6.      Jeśli klientem jest przedsiębiorca poza danymi z punktu 2.3 i 2.5 wymagane będzie podanie nazwy firmy przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej(NIP)

2.7.      Jeśli klient zapisze się do bezpłatnej usługi newsletter niezbędne będzie udostępnienie adresu e-mail

2.8.      Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego

2.9.      Mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszych Sklepach Internetowych

3.      WYKORZYSTANIE DANYCH

3.1.      Dane Klientów są wykorzystywane w celu utworzenia oraz edytowania danych o koncie klenta.

3.2.      Dane są wykorzystywane w celu realizacji umowy kupna sprzedaży.

3.3.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.4.      Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer PESEL, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. 

3.5.      Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3.6.      W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy 24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu

3.7.      Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

3.8.      W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji Newslettera na adres e-mail Użytkownika Administartor będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

4.      POLITYKA COOKIES

4.1.      Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.2.      Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

4.3.      Firma Odzieżowa 2be3 Monika Michalik wykorzystuje dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

4.4.      Firma Odzieżowa 2be3 Monika Michalik wykorzystuje pliki „cookies” zewnętrzne w celu:

4.4.1.1.    analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

4.4.1.2.    promowania Sklepów Internetowych za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

4.5.      Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

4.6.      Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach :

4.6.1.1.    przeglądarka Internet Explorer;

4.6.1.2.    przeglądarka Safari

4.6.1.3.    przeglądarka Chrome

4.6.1.4.    przeglądarka Mozilla Firefox

4.6.1.5.    przeglądarka Microsoft Edge

4.6.1.6.    przeglądarka Opera

4.7.      Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

5.      DOSTĘP DO DANYCH

5.1.      Firma Odzieżowa 2be3 Monika Michalik przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).

5.2.      Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania

5.3.      Każdy Użytkownik ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w serwisie dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego.

5.4.      W przypadku gdy Klient zapisał się do newslettera w każdej chwili może usunąć swój adres email